Välkommen till Odla Livet 

Att odla livet är en gammal kinesisk konst. Konsten att odla livet kommer ur ett energitänkande. Allt är energi, människor, djur, växter, hela naturen och universum är genomsyrade av energi. Samma energi som pulserar i universum pulserar i oss.  

I Kina kallar man energi för qi. Qi bör cirkulera följsamt och utan hinder i oss för att vi ska vara friska och må bra. När blockeringar eller brister av qi uppstår i systemet leder det till olika symptom och sjukdomar. Ofta är det våra egna mentala blockeringar som hindrar cirkulationen av qi. Ungefär 400 år före vår tideräkning skrev daoisten Zhuang Zi: ”Himlen ger oavbrutet, men människorna hindrar inflödet; om människorna inte får tillräckligt med qi, så är det inte himlens fel.

”Daoisterna ansåg att för att kunna odla livet skulle man sträva efter ”ickehandlande”, vilket inte betyder att man inte ska göra någonting, utan att man skulle handla utan ansträngning, låta handlandet ske av sig självt, organiskt och i takt och harmoni med naturens krafter. Man ville vara fri från oro och forcerad strävan, vandra fri i sinnet, ledig som en bäck i berget, och i total samklang med sina egna och naturens energier.

Detta låter ju fint, kanske du tänker, men hur ska det uppnås? Jo, det skapades olika metoder inom daoismen, som senare delvis införlivades med den traditionella kinesiska medicinen. Dessa metoder var meditation, visualisering, andningstekniker, tekniker hur man cirkulerar qi i kroppen, övningar där man absorberar qi från exempelvis månen och stjärnorna, "daoyin" ett slags mjuka rörelser. Metoder som var väldigt populära i Kina ett par hundra år före vår tideräkning och som alla är föregångare till det som långt senare kom att kallas qigong.